"Wij zullen u met de welbekende Brabantse gastvrijheid ontvangen"

Vochtcontrole

Vocht is onbetwist de grootse vijand van de kampeerauto. Als vocht kan indringen in de vloer, de wanden of het dak van de kampeerauto kan dit tot verrotting van houten delen leiden. Bij verrotting van een gehele zijwand kan het al snel ‘einde verhaal’ zijn van een kampeerauto. Een flinke schade kan het gevolg zijn. Om dit te voorkomen kun je het beste regelmatig een vochtcontrole laten uitvoeren.

Kampeerautofabrikanten nemen op dit punt ook geen risico. Ter behoud van de waterdichtheidsgarantie eisen zij van de bezitter dat deze zijn kampeermiddel jaarlijks door ons op vochtinwerking laat controleren.

Uit discussies in forums en nieuwsgroepen blijkt dat niet iedereen is overtuigd van de noodzaak om regelmatig een vochtmeting uit te voeren. Vooral als de garantie van de kampeerauto is verstreken voelt menigeen er niets voor om nog extra kosten te maken.

Wat echter niet uit het oog mag worden verloren is de zorgplicht die u als eigenaar heeft. Vrijwel elke kampeerautoverzekering heeft een uitsluiting van aansprakelijkheid in de poliswaarden indien het verzekerde object niet goed is onderhouden. Het is dan ook maar zeer de vraag of een vochtschade aan een kampeermiddel die jaren geen onderhoud heeft gehad zal worden vergoed. Vooral bij langzaam inwerkend vocht kan de schade al groot zijn voordat u er zelf iets van merkt. Alleen met een vochtmeting kan er vóór een zichtbare lekkage (vaak nog met weinig kosten te verhelpen) vocht geconstateerd worden! Het is daarom verstandig om de kampeerauto goed te laten onderhouden.

Preventieve vochtcontrole van de kampeerauto

Een jaarlijkse vochtcontrole eisen vele kampeerautofabrikanten. Deze eis vloeit voort uit de garantievoorwaarden en daarom bent u als bezitter wel verplicht om de kampeerauto ieder jaar door ons te laten controleren. Niet elke bezitter is hier even blij mee, want de kosten zijn voor u zelf. Wilt u echter gebruiken maken van de dichtheidgarantie (meestal zo’n 5 jaar) dan zult u de kosten voor lief moeten nemen. Indien de vochtmetingen gedaan worden en er een beginnende (meestal niet zichtbaar) lekkage wordt geconstateerd kan het zijn dat dit d.m.v. een eenvoudige reparatie verholpen kan worden. Indien er geen vochtmetingen worden gedaan en er pas alarm geslagen wordt als het duidelijk zichtbaar is kan de reparatie een zeer kostbare aangelegenheid worden. Denk hierbij aan eventueel enkele duizenden euro’s!

Het moment voor een vochtmeting

Voor een kampeerauto die het hele jaar buiten wordt gestald maakt het niet uit wanneer u de vochtmeting laat uitvoeren. Heeft de kampeerauto in een droge, overdekte stalling overwinterd, dan is het wellicht beter om de vochtmeting in het najaar uit te laten voeren. Als u dit combineert met een onderhoudsbeurt gaat de kampeerauto tip top de stalling in en is hij in het voorjaar direct weer klaar voor gebruik. Indien de fabrikant voor de waterdichtheidsgarantie voorwaarden stelt dat er binnen een bepaalde termijn een vochtmeting moet plaats vinden mag deze termijn in geen geval overschreden worden!

Tip: haal voor de vochtmeting de kasten leeg!

Als U uw kampeerauto aanbiedt voor een vochtcontrole moet u er wel voor zorgen dat alle (bank-)kasten leeg zijn. De monteur is namelijk niet verplicht om een meting te doen als de toegang verhinderd is door bagage en dergelijke.