Disclaimer

Mobiledrôme & Partners stelt de informatie en documenten op de website met veel zorg samen. Toch kan Mobiledrôme & Partners de juistheid en volledigheid ervan niet altijd garanderen. In geen geval is Mobiledrôme & Partners aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie of documenten, behalve in de gevallen waarin sprake is van opzet en/of grove schuld van Mobiledrôme & Partners en/of haar medewerkers.

Alle op deze website voorkomende afbeeldingen en merknamen van Mobiledrôme & Partners zijn auteursrechtelijk en merkrechtelijk beschermd en mogen niet zonder toestemming van Mobiledrôme & Partners worden gebruikt, op welke wijze dan ook. Content van www.mobiledrome.nl mag alleen met bronvermelding en actieve link naar de website gedeeld worden.
Niets van de website van Mobiledrôme & Partners mag verveelvoudigd of opgeslagen worden in een geautomatiseerd gegevensbestand. Tenzij daarover vooraf schriftelijk toestemming van Mobiledrôme & Partners is gegeven.